“If you educate a woman, you educate a family, a community, a nation”

Home

Wat doen we

De cirkel moet doorbroken worden!

Oeganda ligt in Oost-Afrika en van de ongeveer 47 miljoen inwoners is de helft onder de 20 jaar en ruim een derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Tot op de dag van vandaag is educatie geen vanzelfsprekendheid en dit is zeker het geval voor vrouwen.

Wanneer vrouwen (economisch) meer ontwikkeld zijn dan heeft het hele gezin hier profijt van. Men kan voorzien in de eerste levensbehoeften en kinderen kunnen naar school. Dit alles heeft een enorme invloed op de samenleving waardoor de cyclus van armoede doorbroken kan worden. Vrouwen kunnen economisch sterker worden door activiteiten te ondernemen die hen in staat stellen een inkomen te genereren. Gebrek aan kennis is veelal de reden waarom vrouwen financieel niet in staat zijn om in de eerste levensbehoeften van het gezin te voorzien.

A Woman’s Worth richt zich op het verbeteren van de positie van vrouwen in de sloppenwijken van Oeganda. Door het delen van kennis op het gebied van ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling en mode werken de vrouwen aan een zelfvoorzienende en (financieel) onafhankelijke toekomst. A Woman’s Worth gelooft in de kracht van kennisoverdracht en daarom worden er geen financiële middelen verstrekt maar wordt er enkel en alleen kennis overgedragen. Leningen zijn in een land als Oeganda een enorme stressveroorzaker. Vaak worden dergelijke kredieten verstrekt tegen een rente van 25% en wordt er nauwelijks gekeken of men in staat is om de lening binnen de gestelde termijn terug te betalen.

Ons “Goals for Women” programma duurt 6 maanden en bestaat uit twee pijlers:

Persoonlijke ontwikkeling & Ondernemerschap

Persoonlijke Ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van ons programma. Als je niet lekker in je vel zit kun je je immers ook niet volledig concentreren op het runnen van een bedrijf. Om de persoonlijke situatie van de vrouwen goed in kaart te brengen gebruiken we diverse middelen zoals de tree of worries, netwerkcirkel en lifeline. Zo krijgen we een beter beeld van de situatie en kunnen we ze daar waar nodig hulp bieden en extra aandacht geven. 

Door openlijk te spreken over bepaalde situaties en door ervaringen te delen merken de vrouwen dat ze er niet alleen voor staan en dat veel vrouwen met dezelfde omstandigheden te maken hebben. We laten ze zien hoe ze voor zichzelf op kunnen komen in bepaalde situaties en ook waar ze terecht kunnen indien er speciale hulp nodig is. 

Door de vrouwen te laten focussen op de positieve dingen in het leven kunnen er aanzienlijke veranderingen in gedrag en gevoel van eigenwaarde plaatsvinden. Zo leren ze meer over hun eigen kwaliteiten en hoe ze deze kunnen gebruiken om hun bedrijf verder uit te breiden. Sommige vrouwen hebben geen of nauwelijks onderwijs gevolgd en het diploma dat ze ontvangen na afronding is soms dus het allereerste diploma ooit. Een enorme mijlpaal  en zeer zeker een flinke opsteker voor hun zelfvertrouwen!

Ondernemerschap

Vaak wordt er door gebrek aan kennis geen of nauwelijks winst gemaakt. Veel vrouwen starten een kleine onderneming om een inkomen voor het gezin te genereren. Hierbij kun je denken aan een marktkraam waar groente en fruit wordt verkocht, een kapsalon of naaiatelier. Tijdens de training leren de vrouwen hoe ze een kasboek bij moeten houden en hoe ze op een verantwoorde manier om moeten gaan met hun verdiende geld. Sparen is hierbij een belangrijk onderdeel. Iets wat in Oeganda zeker geen vanzelfsprekendheid is. 

Na afronding zijn de vrouwen in staat om een ondernemersplan te schrijven en om zo hun bedrijf op te starten of stap voor stap verder uit te breiden. 

 

 

 

Fashion Academy

Het kopen van nieuwe kleding in een winkel is in Oeganda niet voor iedereen even gebruikelijk. Veelal wordt er tweedehands kleding verkocht of gaat men naar een naaister om een nieuwe outfit te laten maken. Sinds 2018 heeft A Woman’s Worth een naaiatelier waar naaisters uit de sloppenwijken worden opgeleid tot professioneel ontwerpster. Door ze extra vaardigheden te leren kunnen ze concurreren met de vele andere naaisters en hierdoor meer inkomen genereren. Tevens leren ze hoe ze met diverse materialen kunnen werken en hoe ze kleding kunnen recyclen. 

We hebben al veel verborgen talent ontdekt en om de vrouwen een platform te geven hebben we al 2 succesvolle modeshows “From the slum to the catwalk” georganiseerd. Mede door de vrijwillige inzet van onder andere ontwerpers, artiesten en internationale modellen kunnen we een unieke show neerzetten waar de ontwerpen van de vrouwen worden getoond. 

Omdat A Woman’s Worth mode gebruikt om het leven van vrouwen op een positieve manier te veranderen ontving de Founding Director Susan Geurts in 2019 de prestigieuze “Positive Change Award” tijdens het grootste rode loper evenement in Afrika, de Abryanz Style and Fashion Awards. 

Om meer vrouwen toegang te geven tot educatie is er een speciaal ontworpen kledingcollectie die in Oeganda en Nederland verkrijg baar is.  

Organisatie en geschiedenis

A Woman’s Worth is in 2015 opgericht door de Nederlandse Susan Geurts en is in zowel Nederland als in Oeganda geregistreerd.

“Door het delen van kennis en ervaring kun je in Oeganda een enorme impact creëren. Veel hulp is gericht op de korte termijn terwijl er juist zo’n behoefte is aan lange termijn oplossingen”.

Inmiddels hebben meer dan 150 vrouwen succesvol deelgenomen aan het programma en dit heeft een impact op meer dan 800 kinderen. Na deelname zijn de vrouwen financieel stabiel en zijn ze niet meer afhankelijk van noodhulp. Ze kunnen met tegenslagen omgaan en kennen hun rechten als een vrouw.

Partners

Mede dankzij onze partners en sponsoren kunnen wij vrouwen leren hoe ze een beter en onafhankelijk leven op kunnen bouwen.

Door krachten te bundelen met onze partners zijn wij in staat om vrouwen toegang te geven tot educatie. Onderstaande bedrijven delen onze visie en leveren op diverse manieren een bijdrage om onze doelen te verwezenlijken.

 

Ook partner worden?

Neem contact met ons op via info@awomansworth.nl

Wat willen we bereiken?

Een (financieel) onafhankelijk en zelfvoorzienend leven voor alle vrouwen in Oeganda.

Hoe doen we dit?

Het versterken van de positie van vrouwen in Oeganda door het overdragen van kennis op het gebied van ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling en mode.

Media

‘You can’t judge a book by it’s cover’

– Prema

Bank:
IBAN: NL16 RABO 0305 6974 98
bic: rabonl2u

Registratiegegevens:
Kvk: 63875799
RSIN: 855436876